Kulta on taivasten valtakunnan ja ikuisuuden symboli

IKONEISSA kulta on katsojalle valon ja valkeuden syboli. Monien pyhien mielestä kulta on paras aine, millä voi kuvata Jumalan ylivertaista valoisuutta.

Tässä muutamien pyhien ajatuksia. Pyhä Vasili Suuri sanoi; kullan kauneus on samankaltainen kuin tähtien kauneus yön taivaalla, kullan kauneus on sama kuin valon kauneus. Pyhä Pindar sanoi; kulta on pimeydessä palava tuli. (Ikoneissa kuvattu Mooseksen palava pensas) Raamatussa 1 Joh. 1:5, että Jumala on valkeus ja että Hänessä ole mitään pimeyttä.

KULTA on taivasten valtakunnan ja ikuisuuden symboli. Sädekehät kullataan pyhille henkilöille tarkoituksena osoittaa, että pyhä on saanut tulla taivasten valtakuntaan. Ikoneissa kulta on myös auringon symboli, koska kristus on ”vanhurskauden Aurinko” (Malak.4:2) ja Hänen kasvonsa olivat kuin aurinko (Ilm. !:16). Vuosien saatossa kulta on tullut valon ja Jumalan symboliksi erkoisesti loistavuutensa ansiosta. Raamatussa kerrotaan monessa kohdin erilaisia näkemyksiä Jumalan loistosta ja loistamisesta. Miten ikonitaiteessa voi näyttää loistetta ilman kultaa! ”Sinä verhoudut valoon niinkuin viittaan” (Ps. 104, 2) Kulta symboloi tuota valoa.

Ja Jumala sanoi: Tulkoon valkeus……ja valkeus tuli. Ja Jumala näki, että valkeus oli hyvä; ja Hän erotti valkeuden pimeydestä. (1 Moos. 1: 3-4). Vanhassa testamentissa kerrotaan, että Jumala itse oli antanut käskyn koristaa ensimmäisen kirkkonsa kullalla. Joka tarkoittaa, että kaikkein paras maailmassa tulee Herran kunniaksi. Ikoneissa voidaan kullata koko tausta ja tai sädekehä. Kultamaalilla maalatut pyhät vaatteet kertovat, että hän on Jumalan edessä ja Jumalan valo loistaa hänen vaatteistaan.

Ikimuinaisista asti kulta on ollut paras ja arvokkain aine. Ikoneissa se kuvastaa vertauksellisesti taivasten valtakuntaa: Jumalan sybolia. Itse Jumala antoi Moosekselle käskyn koristaa liitonarkki kulalla. Siis ikonilaudan syvennys, johon on itse pyhät maalattuna. Pyhä Katariinan luostarissa Siinailla on hyvin vanhoja ikoneja, jotka on maalattu kullalla ja kullan päälle.

Kultaajamestari Laura Carlborg opettamassa kurssilla 2006.